ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
1.1 Onder Vendange Vintage wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een V.O.F., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch, met KvK-nummer 71421742. Vendange Vintage is een webshop met vintage kleding en accessoires, welke via www.vendange-vintage.nl bezocht kan worden. Vendange Vintage beschikt niet over een fysieke winkel en bestellingen kunnen uitsluitend online geplaatst worden. De bestellingen kunnen per post of op afspraak ontvangen worden.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.vendange-vintage.nl een bestelling plaats.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij webshop Vendange Vintage.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft men aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en condities van Vendange Vintage.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van kracht.

2.4 Vendange Vintage behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle door Vendange Vintage vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

4.2 Vendange Vintage levert in eerste instantie alleen binnen Nederland. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. Voor bestellingen binnen Nederland wordt €4,95 in rekening gebracht. Deze verzendkosten zijn te zien wanneer je de items in je winkelmandje hebt geplaatst en het afrekenproces ingaat. Voor bestellingen binnen Nederland boven de €75,- zijn de verzendkosten gratis.

4.3 Vendange Vintage kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Bestellingen via de website kunnen worden betaald met iDEAL. Een artikel wordt pas verzonden nadat de betaling binnen is.

5.2 De klant geeft Vendange Vintage toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Vendange Vintage.

Artikel 6. Verzending en levering
6.1 Vendange Vintage streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Vendange Vintage echter niet verplicht.

6.2 Wij leveren in eerste instantie alleen binnen Nederland en maken hiervoor gebruik van de diensten en tarieven van DHL en PostNL.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Vendange Vintage zal in dat geval voor directe terugbetaling zorg dragen.

6.4 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de producten gaat over op het moment dat de bestelling op het door de klant opgegeven afleveradres wordt aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de bestelling in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen en de daarbij behorende verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 8. Ruilen of retourneren van een artikel
Wij doen er alles aan om via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

Retourbeleid
8.1 Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:

8.1.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met Vendange Vintage. Volgens de wet “koop op afstand” heeft hij/zij een bedenktijd van veertien werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen.

8.1.2 Het aankoopbedrag van het te retourneren artikel wordt nadat het proces goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van Vendange Vintage teruggestort op de door de klant opgegeven rekening. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

8.1.3 Vendange Vintage behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Vendange Vintage of de bezorger van het product zijn beschadigd. Hierover wordt door Vendange Vintage contact opgenomen met de klant. Vendange Vintage is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending. Wij adviseren altijd om een zending met Track en Trace te versturen.

8.1.4 Voorwaarden retourzending
Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn en ongedragen, ongebruikt en zonder parfum- en of sigarettenlucht of andere sporen van dragen. Houdt er s.v.p. rekening mee bij het passen van kleding dat er geen overdadige parfum wordt gebruikt, er geen make-up op de kleding komt of dat het artikel beschadigd raakt door sieraden. Vendange Vintage behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruikte weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

8.1.5 Bevestiging retour ontvangst en creditering van het aankoopbedrag
Na ontvangst van de retour zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. Je ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw product, Vendange Vintage zal zorg dragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 7 werkdagen na retour ontvangst.

8.2.1 Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, worden ten alle tijden geweigerd.

Artikel 9. Herroepen
9.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen.

9.2 Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres dient het artikel teruggestuurd te worden door de klant. De klant ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij de zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag (minus de kosten voor verzending) uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van retourzending door Vendange Vintage plaats.

9.3 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat er niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 8 wordt voldaan.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail via: heygirl@vendange-vintage.nl.

10.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via heygirl@vendange-vintage.nl.